OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI IZVAJANJU VIDEONADZORA

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
  TRO – rezalna orodja, d.o.o., Perzonali 2, Prevalje, tel. 02 82 46 000, info@tro.si
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana:
  /
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
  Osebni podatki se pridobivajo preko izvajanja videonadzora zaradi zagotavljanja maksimalne zaščite premoženja in varnosti zaposlenih ter zunanjih obiskovalcev objekta TRO, d.o.o, Perzonali 2, Prevalje, zaradi zagotavljanja varnosti na zunanjih parkiriščih ter vstopih in izstopih v in iz objekta TRO
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
  • Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (UL EU, L119/21, GDPR, 6. člen, prvi odstavek, točka d)
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 163/22, ZVOP-2, 76. - 78. člen)
  • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov sprejet pri upravljavcu
 • Vrste osebnih podatkov:
  Slikovni posnetek osebe, kraj posnetka, datum in čas posnetka
 • Obrazložitev zakonitih interesov1:
  potreba po maksimalni zagotovitvi varnosti ljudi in/ali premoženja (še posebej zaposlenih in delodajalčevih delovnih sredstev in opreme, zgradb ter parkirnih prostorov), zagotavljanje nadzora vstopa/izstopa v poslovne prostore upravljavca
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov2 osebnih podatkov, če obstajajo:
  Podatki se ne posredujejo tretjim osebam, izjemoma za dokazne potrebe organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj in prekrškov (ob obstoju zakonitih interesov)
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
  podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:
  Hramba se izvaja v odvisnosti od pomnilniških kapacitet snemalnika, vendar predvidoma ne več kot 30 dni, kar ustreza namenu nadzora
 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:
  • Pravica do dostopa osebnih podatkov (15. člen GDPR)
  • Pravica do izbrisa osebnih podatkov (17. člen GDPR)
  • Pravica do omejitve obdelave (18. člen GDPR)
  • Pravica do obvestila o popravku, izbrisu OP ali omejitvi njihove uporabe (19. člen GDPR)
  ko so za to izpolnjeni pogoji, ki jih določa Splošna uredba, s pisno zahtevo poslano na naslov upravljavca TRO – rezalna orodja, d.o.o., Perzonali 2, Prevalje ali na elektronski naslov info@tro.si
 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:
  Obdelava ne temelji na privolitvi posameznika.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
 • Informacije o tem:
  • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
  • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne.
 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov
  Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Kontaktiraj nas

Potrebujete dodatne informacije o izdelkih ali storitvah? Brez zadržkov nas lahko kontaktirate.