Kakovost

Kakovost

Podjetje TRO ima dolgoletno tradicijo. Skladno z razvojem izdelkov, rešitev in trga smo v našem podjetju razvijali tudi sisteme kakovosti in jih integrirali v strategijo ter cilje poslovanja.

Vodilno načelo poslovanja je visoka kakovost izdelkov in storitev z namenom doseči zadovoljstvo vseh odjemalcev - kupcev, dobaviteljev in zaposlenih. To uresničujemo tudi z izobraževanjem, spodbujanjem k inovativnosti in procesom nenehnih izboljšav. Za doseganje kakovostnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo smo sisteme kakovosti integrirali v vse procese delovanja podjetja.

Z izpolnjevanjem zakonskih in drugih zahtev ter z lastnim sistemom skrbimo za zdravo in čisto okolje na delovnih mestih, znotraj podjetje in v širši okolici.

V podjetju TRO kakovost ni le zahteva, je način razmišljanja vseh zaposlenih, kar se odraža tako v načinu dela kot tudi na visokokakovostnih izdelkih.

 

Kakovost

Kakovost je naš način dela, ki jo posredujemo vsem sodelavcem, tako da jo poznajo, razumejo, izvajajo in vzdržujejo na vseh ravneh.

S sistemom vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 dokazujemo vsi zaposleni zmožnost za dosledno zagotavljanje izdelkov in storitev, skladno s postavljenimi zahtevami in izboljševanje zadovoljstva kupcev ter s tem dajemo osnovo za uspešnejše poslovanje.

V naše proizvode vgrajujemo materiale, ki jih je mogoče po uporabi reciklirati. Zato naši proizvodi nimajo posebej negativnega vpliva na okolje. Pri uporabi materialov in postopkov v proizvodnji upoštevamo zakonske in druge predpise, ki nam narekujejo ohranitev čistega in zdravega okolja.

 

Kontrola in pakiranje

Zagotavljanje kakovosti v samem proizvodnem procesu se izvaja skozi več faz, in sicer:

 • Vhodna kontrola repromateriala in polizdelkov
 • Medfazna kontrola  v proizvodnem procesu
 • Končna kontrola izdelkov

 

Pri izvajanju kontrole kakovosti se poslužujemo naslednjih metod:

 • Vizualno in količinsko preverjanje
 • Dimenzijsko preverjanje izdelka z merilnimi sredstvi
 • Merjenje trdote 
 • O njej se vodijo zapisi kakovosti in merilni protokoli. 

 

Kontrolo izdelkov izvaja usposobljeno osebje, ki uporablja  za preverjane kakovosti izdelka splošno razširjena merilna sredstva, kot so: mikrometri, kljunasta in višinska merila, kalibri.


Poleg zgoraj naštetih merilnih sredstev se v merilnici uporabljajo še specialne merilne naprave:

 • 2D višinska merila 
 • Naprave za merjenje hrapavosti površine 
 • Naprave za merjenje trdote stacionarne ter mobilne
 • 2D in 3D optične merilne naprave

 

Vsa merilna sredstva so umerjena v skladu s standardi in v brezhibnem stanju.

Pravilna in izdelkom prilagojena embalaža zagotavlja varen transport do kupcev širom sveta. Pošiljke so pakirane na podlagi dimenzije, teže ter specifičnih kupčevih zahtev. Manjše pošiljke pakiramo v kartonske zaboje,  večje pošiljke pa v ustrezne lesene zaboje, ki so lahko tudi termično obdelani. Ves pakirni material, ki je narejen iz lesa in se uporablja v mednarodnem prometu, mora izpolnjevati tehnične zahteve v skladu s standardom ISPM 15.
 

4489 Rate this article:
No rating

Kontaktiraj nas

Potrebujete dodatne informacije o izdelkih ali storitvah? Brez zadržkov nas lahko kontaktirate.