Novice

MFE TRO 2

MFE TRO 2

Sofinanciranje projekta iz Kohezijskega sklada.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije. S sredstvi evropske kohezijske politike se sofinancira 20 % upravičenih stroškov operacije.

Upravičenec:
TRO, d.o.o., Perzonali 2, 2391 Prevalje.

Posredniško telo:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

Namen operacije:
Nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije [MW]: 0, 25133.

Glavni cilj operacije:

  • povečati delež uporabe obnovljivih virov energije,
  • zmanjšati emisije CO2.

Povezava na spletno stran EU skladi:
http://www.eu-skladi.si/

Zaposlitev: VODJA OPERATIVNE PROIZVODNJE M/Ž
Pol energije z lastno proizvodnjo
565 Rate this article:
No rating

Kontaktiraj nas

Potrebujete dodatne informacije o izdelkih ali storitvah? Brez zadržkov nas lahko kontaktirate.