Novice

MFE TRO 2

MFE TRO 2

Sofinanciranje projekta iz Kohezijskega sklada.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Upravičenec:
TRO, d.o.o., Perzonali 2, 2391 Prevalje.

Posredniško telo:
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

S sredstvi evropske kohezijske politike se sofinancira 20 % upravičenih stroškov operacije. Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva: PP 231501 PN4.2.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU. Razliko potrebnih sredstev za financiranje operacije zagotavlja upravičenec.

Upravičeni stroški investicije: 238.223,63 eur

Namen operacije:
Nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije [MW]: 0, 2513.

Glavni cilj operacije:

  • povečati delež uporabe obnovljivih virov energije,
  • zmanjšati emisije CO2.

Povezava na spletno stran EU skladi:
http://www.eu-skladi.si/

Zaposlitev: VODJA OPERATIVNE PROIZVODNJE M/Ž
KOMERCIALIST ZA NABAVO M/Ž
69 Rate this article:
No rating

Kontaktiraj nas

Potrebujete dodatne informacije o izdelkih ali storitvah? Brez zadržkov nas lahko kontaktirate.

123 movies