Novice

POSODOBITEV TEHNOLOŠKE OPREME ZA PROIZVDONJO INDUSTRIJSKIH NOŽEV

POSODOBITEV TEHNOLOŠKE OPREME ZA PROIZVDONJO INDUSTRIJSKIH NOŽEV

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih (UL št. 29/22), izvajamo v podjetju projekt: POSODOBITEV TEHNOLOŠKE OPREME ZA PROIZVDONJO INDUSTRIJSKIH NOŽEV.

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih (UL št. 29/22), izvajamo v podjetju projekt: POSODOBITEV TEHNOLOŠKE OPREME ZA PROIZVDONJO INDUSTRIJSKIH NOŽEV.

Naložbo sofinancira Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost. Z mehanizmom se zagotavlja finančna podpora EU z namenom izvedbe reform in naložb, kakor so določeni v Načrtu za okrevanje in odpornost Republike Slovenije. Cilj izvajanja mehanizma je spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti Evropske unije z izboljšanjem odpornosti držav članic, njihove pripravljenosti na krize, sposobnosti prilagajanja in njihovih razvojnih možnosti.

Upravičenec:

TRO, d.o.o., Perzonali 2, 2391 Prevalje.

Višina investicije:

Višina upravičenih stroškov je ocenjena na 959.426,00 EUR, delež sofinanciranja znaša 40 %. Namenska sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva: PP 221480-C3K9IC Investicije po ZSRR-2-NOO-MGRT. Razliko potrebnih sredstev za financiranje operacije zagotavlja upravičenec.

Projekt se izvaja v obdobju od 21.04.2022 do 31.03.2024.

Namen operacije:

Zamenjava stare tehnološke opreme s sodobno, ki bo omogočala stroškovno in energetsko učinkovitost, povečanje produktivnosti, manjšo porabo materiala ter manj odpadkov. Nova tehnologija bo omogočala vzpostavitev tehnološko napreden in okolju prijazen proizvodni proces, ki bo omogočal čistejšo, hitrejšo in stroškovno učinkovitejšo proizvodnjo.

Povezava na spletno stran EU skladi:
http://www.eu-skladi.si/

Podjetje TRO je bilo izbrano za najboljšega dobavitelja s strani podjetja BOMAG
MFE TRO 2
2201 Rate this article:
No rating

Kontaktiraj nas

Potrebujete dodatne informacije o izdelkih ali storitvah? Brez zadržkov nas lahko kontaktirate.